Spillestedskrise?

Jeg har gået og sagt det længe efterhånden (læs her og her), og med politikens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) og gaffa’s skriverier i disse dage, ser det ud som om, at der er nogen der langt om længe er ved at vågne op til dåd. Jeg læste hertil aften denne klumme fra Kolding Ugeavis d. 16. december 2009. Klummen er skrevet af Christian Haugk, der er den daglige leder af det regionale spillested Godset, her i Kolding. Han gentager ganske vist det jeg har sagt og skrevet om for længst, men han formulerer det ganske godt og kommer med konkrete facts der understreger min pointe supergodt (dermed ikke sagt at han har den fra mig).

Læs selv:

Flere og flere spillesteder i Danmark rapporterer om krise og fyringsrunder blandt personalet. Skurken er for dette område nøjagtig den samme som alle andre steder, nemlig konsekvensen af den globale finanskrise og deraf stigende ledighed og faldende forbrug. Flere af de kriseramte spillesteder mærker det tydeligst på baromsætningen, men også billetsalget til den levende musik er ramt.

På Godset i Kolding er vi heldigvis mindre sårbare. Finanskrisen har selvfølgelig også kunnet mærkes her og også på baromsætningen, men i forhold til billetsalget er største konsekvens mere, at publikum venter længere med at købe billet – men de køber en billet!

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvorfor foreningerne på Godset rammes i mindre grad end den generelle situation for spillestederne i Danmark. Det handler om frivillige!

Langt de fleste spillesteder i landet er organiseret på en måde hvor kommunerne/institutionerne betaler langt mere i tilskud til spillestedet, end tilfældet er for Godset. Pengene bruger spillestederne på ansatte. Medarbejdere der udfører opgaver som bartendre, garderobefolk, cateringfolk, »hands« til artisterne osv.
Alt dette arbejde udføres på Godset af ca. 100 frivillige og dette kan kun lade sig gøre fordi Godset fra starten har været bygget op som de musikarrangererende foreningers hus, og dermed fra starten har været baseret på frivillighed.

Godset som kommunal institution har et årligt nettobudget på kr. 2.738.000,00 – disse penge sikrer udover lokalerne til et spillested med ca. 150 årlige arrangementer, også foreningslokaler og 12 øvelokaler, hvor ca. 200 musikere spiller musik. Kolding Kommune bruger ikke en eneste krone på selve musikken i spillestedet – det står foreningerne for.

Godset er et af 16 Regionale Spillesteder i Danmark og Statens Kunstråd bidrager derigennem med et årligt tilskud til musikken på kr. 1.400.000,00. Ser man på Godsets aktiviteter, de 100 frivillige, foreningernes kæmpestore arbejde, kommunens omkostning og statens tilskud, koster Godset netto, hver borger 15 kroner og 21 øre om året. Det er da fantastisk billigt! – kobler man det med en utrolig stærk organisationsmåde der sikrer stabilitet også i en global finanskrise samt et kulturelt tilbud lavet AF borgere FOR borgere, så er det svært at få armene ned.

Alle borgere, frivillige, foreninger og samarbejdspartnere ønskes en rigtig god jul og et dejligt nytår.

– Christian Haugk